Licenzas

Para ser socio/a de o Club Kaiak Vigo, é imprescindible estar en posesión dunha licenza federativa que nos ofrece un seguro de cobertura tanto en modalidades de competición como de lecer.

Para a tramitación da licenza:

  1. Descarga aquí o FORMULARIO LICENCIA DEPORTISTA da Federación Galega de Piragüismo. Tamén podes pedir unha copia no Club.
  2. Entrégao ao club debidamente cuberto achegando: a) Fotografía actualizada; b) Fotocopia do DNI ou Pasaporte; e c) Recibo ou xustificante co número de conta bancaria.

Ademais, tamén é necesario ter un recoñecemento médico-deportivo para a práctica do piragüismo.